ΚΑΦΕΝΕΙΑ

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ... ΤΗΣ ΜΙΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ , ΒΡΑΧΑΤΙ