ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ ΑΓΙΣ
Π. Ε. Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΩΝ 44 , ΒΕΛΟ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π. Ε. Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 117Β , ΒΡΑΧΑΤΙ