ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ , ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 20003
ΜΑΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ , ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 20003
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ , ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 20003
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ , ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 20003
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ , ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, 20003